Пяна

Появи се, бутайки колелото през пясъка към брега. Там спря, хвана го за рамката и го хвърли в морето. Седна, а после полегна така, че вълните да мият цялото му тяло. След няколко минути тичешком пристигна и тя и легна до него. Луната, ясна, пълна и жълта в началото на нощта, сега беше закрита от сивкави облаци. Излях остатъка от узото си на земята, станах и си тръгнах. Това нямаше да свърши добре. Рано или късно.

Comments

Popular posts from this blog

Разни фотографи 40

Разни фотографи 39